Design och innovation är motorn för differentiering och Pivot rekryterar därför industridesignern David Crafoord som Operating Advisor inom Design Management. David kommer samtidigt tillträda sin anställning i Pivots portföljbolag Bare Collective.

Pivot grundades 2019, med fokus på att stödja sina förvärvade bolag i att finna en ny strategisk riktning för ökad lönsam tillväxt och att genomföra nödvändiga förändringar för att genomdriva denna. Detta omfattar förändringar inom såväl bolagens styrning och arbetssätt, som innovation inom alla delar av affärsmodellen. Produkt- och tjänstedesign är centrala områden inom Pivots metodik.

Under 2020 förvärvade Pivot Esska of Sweden och ImseVimse. Med dessa bolag som grund bildade Pivot en företagsgrupp inom baby- och kvinnoprodukter, Bare Collective, som nu driver en aktiv förvärvsagenda av ytterligare verksamheter med passande erbjudanden. David Crafoord anställs nu som Lead of Design and Innovation på Bare Collective, där han börjar i april 2021. Samtidigt påbörjar David rollen som Operating Advisor in Design Management hos Pivot.

David Crafoord kommer närmast, med 24 års erfarenhet, från rollen som Senior Director Design Expert på Veryday och McKinsey Design. David har också innehaft en adjungerad professur i design vid Linneus universitet och är etablerad som en av de mest välrenommerade experterna på design och insiktsdriven innovation, med mångfalt prisbelönt arbete i uppdrag med en spännvidd från medicinteknisk utrustning, till konsumentnära produkter och tjänster. Bland de utmärkelser David varit med att erhålla märks ”Red Dot: Design Team of the Year 2014”, Årets Babyprodukt 2020 och ett flertal Red Dot Awards for Product Design.

”Det är enormt roligt att ta detta nästa steg och att få vara en del av att utveckla industridesignens roll vid företagsutveckling och som en drivkraft för aktieägavärde. Pivot har redan i sina grundvalar etablerat och i sitt arbete visat att detta är centralt, vilket gör att jag verkligen ser fram emot att få leda detta arbete ”, kommenterar David Crafoord.

”Genom att komplettera vårt team med Davids kompetens får vi möjlighet att ytterligare skapa värde genom meningsfull design, som leder till bättre, mer attraktiva och mer hållbara produkter och tjänster. Dessutom förtydligar vi för de bolag vi förvärvar och utvecklar, våra ambitioner att utveckla varumärke, produkt och affärsmodell med absolut högsta möjliga design- och innovationsgrad, samt vikten vi lägger vid att vara kundnära i insiktsarbetet. Davids person exemplifierar också på bästa sätt de värderingar vi har på Pivot”, kommenterar Dariush Ghatan, Partner på Pivot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dariush Ghatan, Partner
dariush@pivot.se
+46 (0)70 606 86 96

 

 

Om Pivot:
Pivot är ett svenskt private equity-företag som investerar i och utvecklar kvalitativa mindre företag i Norden med stor utvecklings- och tillväxtpotential. Vi investerar både kapital och engagemang – mycket engagemang. Vi stödjer våra företag med erfarenhet, processer och nätverk för att ingjuta ny kraft och förmåga att genom innovation utveckla och ta till vara på slumrande möjligheter. Vi gillar företag som finns på mindre orter. Förklaringen är enkel. Mindre snack och mer verkstad. Vi tror på att bibehålla den lokala etableringen men göra affären mer global – stärka orten genom att skapa flera arbetstillfällen. För mer information se www.pivot.se.