COS Systems

COS Systems är en globalt verksam utvecklare och leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och hantera driften av bredbandsnät.

Pivot Plan

Fortsatt internationell expansion samt utökat erbjudande mot kund. COS Systems expanderar idag med nya kunder på flera kontinenter, inte minst i Nordamerika där bredbandsnätet i många avseenden är eftersatt och där fiberutbyggnaden nu ökar. Den globala Covid-19 pandemin har påvisat vikten av en robust bredbandsinfrastruktur vilket nu accelererar utbyggnaden av bredbandsnäten i många länder.

COS Systems

COS Systems är en globalt verksam utvecklare och leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och hantera driften av bredbandsnät.

Pivot Plan

Fortsatt internationell expansion samt utökat erbjudande mot kund. COS Systems expanderar idag med nya kunder på flera kontinenter, inte minst i Nordamerika där bredbandsnätet i många avseenden är eftersatt och där fiberutbyggnaden nu ökar. Den globala Covid-19 pandemin har påvisat vikten av en robust bredbandsinfrastruktur vilket nu accelererar utbyggnaden av bredbandsnäten i många länder.

Huvudkontor

Umeå, Sverige

VD

Peter Lidström

Ordförande

Stefan Georgi

Omsättning

ca. 30 MSEK

Pivot ägande

-

Fond

Pivot Fund I

Förvärvsår

2020