Pivot förvärvar COS Systems

Pivot har förvärvat det Umeå-baserade företaget COS Systems, en globalt verksam utvecklare och leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och hantera driften av bredbandsnät.

COS Systems grundades 2011 och har idag en stark och etablerad kundbas på den svenska marknaden för öppna stadsnät. Bolaget expanderar samtidigt med nya kunder på flera kontinenter, inte minst i Nordamerika där bredbandsnätet i många avseenden är i behov av modernisering och där fiberutbyggnaden nu ökar. Den globala Covid-19 pandemin har påvisat vikten av en robust bredbandsinfrastruktur vilket nu accelererar utbyggnaden av bredbandsnäten i många länder.

COS Systems internationella expansion kommer att stödjas i styrelsen av Stefan Georgi som styrelseordförande, med gedigen erfarenhet från sektorn som industriell och strategisk rådgivare, och Mikael Philipsson som ledamot, som bland annat tidigare varit VD för IP-Only och har djup sektorkompetens.

”Jag är väldigt stolt över vad vi i teamet på COS och våra tidigare ägare har åstadkommit hittills. När nu marknaden går mot en ännu snabbare expansion så är det en perfekt tid att få in nya ägare. Pivot bidrar med de erfarenheter, resurser, kontakter och nya perspektiv som kommer att ta COS till nästa nivå”, kommenterar VD Peter Lidström.

”Vi ser en bra ägare i Pivot som förvärvat COS Systems. Med Pivot som ägare kommer COS Systems att tillföras ytterligare resurser, kompetens och nätverk för att accelerera och realisera bolagets fulla potential”, kommenterar Gunnar Ekström, styrelseordförande i Ekström Invest AB, som företräder säljarna.

”COS Systems har uppvisat en stabil tillväxt, en god lönsamhet och byggt upp en mycket stark marknadsposition. Det som vi är allra mest entusiastiska kring, är dock företagets unika erbjudande för den öppna stadsnätsmarknaden, i kombination med den ökande takten av investeringar i denna typ av nät som drivs fram av den senaste tidens tydliggörande av svårigheterna som följer av en undermålig bredbandsinfrastruktur. Med de resurser och kompetens vi tillför ska vi accelerera satsningarna på innovation och produktutveckling i Sverige och skala upp försäljningen på internationella marknader. Vi är djupt imponerade av vad Peter och alla medarbetare på COS Systems har åstadkommit hittills. Vi ser fram emot att få börja bidra till COS Systems fortsatta resa och tillsammans ta bolaget till nya höjder”
, kommenterar Niklas Hofverberg, Partner på Pivot Partners AB.

Vid sidan av Pivot kommer anställda och styrelseledamöter att investera i bolaget. Villkoren för affären
offentliggörs inte. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Hofverberg, Partner, Pivot Partners AB
niklas@pivot.se
+46 (0)70 190 75 58
Peter Lidström, VD, COS Systems AB
peter.lidstrom@cossystems.com
+46 (0)70 656 58 72

Om COS Systems:
COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och sköta driften av bredbandsnät. COS Systems, med spetskompetens inom open access – öppna stadsnät – utgår från kundbehov och utvecklar innovativa mjukvarulösningar som effektiviserar den dagliga driften, bidrar till ökad försäljning och nöjdare kunder. COS Systems expanderar ständigt och har kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. Läs mer om COS Systems på www.cossystems.com.

Om Pivot:
Pivot är ett svenskt private equity-företag som investerar i och utvecklar kvalitativa mindre företag i Norden med stor utvecklings och tillväxtpotential. Vi investerar både kapital och engagemang – mycket engagemang. Vi stödjer våra företag med erfarenhet, processer och nätverk för att ingjuta ny kraft och förmåga att genom innovation utveckla och ta till vara på slumrande möjligheter. Vi gillar företag som finns på mindre orter. Förklaringen är enkel. Mindre snack och mer verkstad. Vi tror på att bibehålla den lokala etableringen men göra affären mer global – stärka orten genom att skapa flera arbetstillfällen. För mer information se
www.pivot.se.