DARIUSH GHATAN

Dariush är civilekonom från Uppsala och Stockholms universitet. Dariush har också studerat vid Harvard Business School (post graduate course) i Boston. Dariush är sedan 1997 gift med Elena och de har två barn. Dariush har arbetat ca 7 år inom Kinnevik sfären och i 18 år som innovationspecialist och rådgivare inom entreprenörskap. Dariush bakgrund har lett honom till ett dynamiskt och pragmatiskt tankesätt när det kommer till verksamhetsutveckling ur såväl strategisk som kulturell utgångspunkt. Dariush etablerade 2013 AIV Tech Fund.