KARL-ERIK DEXNER

Karl-Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt McGill University i Kanada, med efterföljande executive education erfarenhet från Harvard, Stanford och Wharton. Karl-Erik har arbetat i 7 år på Nordstjernan, som är ett investeringsföretag grundat för snart 130 år sedan och kontrollerat av familjen Ax:son Johnson. Under sin tid på Nordstjernan fokuserade Karl-Erik på förvärv och utveckling av onoterade bolag med bas i Norden. Karl-Erik arbetade dessförinnan med publik och privat M&A-rådgivning, dels med bas i Stockholm och dels i London. Karl-Erik är gift med Stina och de har två barn.