NIKLAS HOFVERBERG

Niklas är civilekonom från Stockholms universitet. Niklas är gift sedan 2011 med Kristina och de har två barn. Niklas har arbetat i 11 år på HDR-Partners, som är en ledande corporate finance rådgivare. Niklas har lång erfarenhet av bolagstransaktioner och framförallt av paketering och styrning ur ett ledningsperspektiv. Med ett starkt intresse för teknik och utveckling, har Niklas ett naturligt förhållningssätt till nya möjligheter härigenom. Niklas är sedan 2013 rådgivare till AIV Tech Fund och har engagemang i produkt- såväl som i tjänstebolag.