Om Pivot

Pivot är ett svenskt private equity-bolag. Det betyder att vi köper bolag och vidareutvecklar dem. Vi investerar tillsammans med grundare som söker vårt stöd och vi deltar aktivt i utvecklingen av bolaget tillsammans med ledningen.

Pivot grundades 2019. Vi har bakgrund både som anställda och som entreprenörer. Vi har under många år investerat och utvecklat företag i olika faser och i många olika branscher. Vi har erfarenhet från att förvärva och avyttra bolag samt bolagsutveckling och innovation i de olika roller vi haft.

Utöver våra egna erfarenheter, har vi en gedigen grupp av väl etablerade rådgivare. Dessa har själva startat och utvecklat bolag, stora som små. De vet hur man arbetar med de viktiga frågorna.

Våra investerare är främst kapitalstarka familjer med stor investeringsvana. De delar vår syn på sunt företagande balanserat med nyfiket letande efter nya differentierande möjligheter som grund för en ny blomstrande framtid. För våra investerare är det viktigt med vår värdegrund, som bygger på miljö- och samhällsomtanke.

Vår ansats

Vi tror att det finns en enorm potential i bolag som redan idag är framgångsrika. Bolag som drivs av entreprenörer, engagerade ledare och personal som vet och förstår att göra skillnad. Vi menar att det verkliga värdet i ett företag är människorna som arbetar där. Vi sätter ett fokus på det som är värdeskapande, på produkter och tjänster som ger kunderna en fantastisk upplevelse och skapar riktigt värde. Vi föredrar att se resultatet av våra ansträngningar i orderböcker och på lastpallar – krångligare än så är det inte.

Den verkliga skillnaden sker över tid. Ett starkt företag ska ha nerver nog att se bortom nästa konjunktur. Företagskultur sitter i väggarna och tar lång tid att skapa. Vi sysslar med insatser som leder till långvariga framgångar.

Vi utgår från den fungerande affären och tar oss därifrån, gemensamt med ledningen, till en bild av vad företagets potential kan vara, ur olika perspektiv och på olika tidshorisonter. Vi visualiserar erbjudanden, processer och nya positioner så att vi finner oss komfortabla med dem.

Vi ser över hela affärsmodellen och prioriterar delar som driver utveckling och differentiering. Vi adderar det nya.

Vi är bland annat övertygade om att digitalisering är en nyckel till framgångsrik transformation. Den stora hävstången sker när industrin till fullo kan utnyttja potentialen i digitala processer. Och här kan vi verkligen göra skillnad.

Vår bakgrund och vårt nätverk ger oss unika möjligheter att sammankoppla våra företag med de som har nya spännande teknologier och arbetssätt, för lärande och för möjlig applikation i våra bolag.

Vi kombinerar förändringar inom en rad områden, så att de samspelar och skapar en relevant, hållbar och lönsam framtid. En framtid där bolaget kan växa och vara en positiv samhällsfaktor.

Vi utgår från erfarenhetsbasen som våra bolag sitter på i sitt eget eko-system och kombinerar det med vår egen. Vi arbetar med ett pragmatiskt synsätt, men vågar vara visionsdrivna. Vi fokuserar på att förstå verksamheten och de fundamentala underliggande drivkrafterna, vi använder också datadrivna modeller som ett av flera beslutsunderlag.

Vi gillar företag som finns på mindre orter. Förklaringen är enkel. Mindre snack och mer verkstad. Vi tror att vår erfarenhet och kontaktbas från olika branscher kan ge den vitamininjektion ett företag behöver, men vi är också insiktsfulla nog att värdesätta den kompetens som finns lokalt. Vi tror på att bibehålla den lokala etableringen men att göra affären mer global – stärka orten genom att skapa flera arbetstillfällen.

Vår ansats

Vad vi gör

Vi investerar kapital och engagemang, mycket engagemang. Vi har erfarenhet av att bygga och utveckla företag genom transaktioner, innovationer och verksamhetsledning. Några är unika för vissa branscher, andra går att applicera på alla företag.

Vi har erfarenhet och processer som ger företag ny kraft och förmåga att genom innovation utveckla och förädla slumrande möjligheter. Tillsammans med ledningen för företagen hittar vi nya och mer givande vägar.

Vi arbetar för att skapa långsiktig differentiering och därmed högre lönsamhet. Bolag som differentierar sig skapar bättre marginaler, högre tillväxt, nöjdare kunder och glada medarbetare. Det krävs goda ledare och nöjda kunder för att skapa förutsättningar för glada medarbetare, så ledarskapet och kundens behov är i vårt fokus.

Vad du kan förvänta dig

Informationen på den här siten, är i första hand till för dig som vi kanske möter för att tala med om ett förvärv av din verksamhet. Det personliga mötet är oerhört viktigt. Vi skall förmodligen arbeta med varandra under en längre tid och då nära varandra. Du behöver förstå och känna oss innan vi kan etablera en konkret diskussion. Därför kan du förvänta dig att vi från början är transparenta, öppna och personliga. Vi är nyfikna och vill förstå er verksamhet och den potential som kanske finns.

För att passa oss ska ditt bolag omsätta mellan 50-200 MSEK, vara lönsamt och har ett positivt kassaflöde – men att det finns mer att ge. Vi tror att tillväxten på senare år har uteblivit. Inte på grund av bristande engagemang, men kanske som ett resultat av ett genomfört eller stundande generationsskifte, eller kanske för att du inte är säker på vilken väg framåt som är rätt för att ditt bolag ska växa med lönsamhet. Skälen kan vara många, men vi tror sammantaget att du vill att ditt bolag ska nå nästa nivå och sin fulla potential. Vilken bransch du är verksam inom är inte lika viktigt som det är att bolaget har lojala kunder, uppskattade produkter eller tjänster och passionerade medarbetare. Vi tror också att du delar vår tro på vikten av, och styrkan i, företagande på mindre orter runtom i Sverige.

När vi guidat oss och er fram till en genomförd affär, fortsätter arbetet med fokus på att prioritera rätt insatser vid rätt tillfälle. Det brukar vara en kombination av ”här och nu” frågor, blandat med utvecklingsmöjligheter som förändrade affärsmodeller, förbättrade processer, tillämpad innovation, ökad digitalisering och nytt fokus.

Vi sorterar möjligheterna i olika kategorier och vi kombinerar dessa till relevanta förändringsprojekt. Med relevanta menar vi att de skall skapa kund- och användarnytta. Det är så vi vill bygga värde tillsammans.

Vi hjälper till med prioriteringar, målstyrning, implementering och många andra ledningsfrågor. Vi initierar omgående relationer i vårt kontaktnät som skall leda till att utvecklingen snart får fäste.

Vår väg handlar om att ständigt ladda om. Att inte nöja sig med vad som kunde gjorts bättre. Allt det här ska sitta i väggarna. Kultur och strategi i två sidor av samma mynt.

En pivotering innebär en förnyad strategi med bibehållen vision.

Vad du kan förvänta dig

Team

Vår bakgrund och vårt nätverk ger oss unika möjligheter att sammankoppla våra företag med de som har nya spännande teknologier och arbetssätt, för lärande och för möjlig applikation i våra bolag. Kontakta oss gärna, bästa sättet att lära känna varandra är genom att träffas.

NIKLAS HOFVERBERG

Partner

Niklas är civilekonom från Stockholms universitet. Niklas är gift sedan 2011 med Kristina och de har två barn. Niklas har arbetat i 11 år på HDR-Partners, som är en ledande corporate finance rådgivare. Niklas har lång erfarenhet av bolagstransaktioner och framförallt av paketering och styrning ur ett ledningsperspektiv. Med ett starkt intresse för teknik och utveckling, har Niklas ett naturligt förhållningssätt till nya möjligheter härigenom. Niklas är sedan 2013 rådgivare till AIV Tech Fund och har engagemang i produkt- såväl som i tjänstebolag.

  • niklas@pivot.se
  • +46 70 190 75 58

DARIUSH GHATAN

Partner

Dariush är civilekonom från Uppsala och Stockholms universitet. Dariush har också studerat vid Harvard Business School (post graduate course) i Boston. Dariush är sedan 1997 gift med Elena och de har två barn. Dariush har arbetat ca 7 år inom Kinnevik sfären och i 18 år som innovationspecialist och rådgivare inom entreprenörskap. Dariush bakgrund har lett honom till ett dynamiskt och pragmatiskt tankesätt när det kommer till verksamhetsutveckling ur såväl strategisk som kulturell utgångspunkt. Dariush etablerade 2013 AIV Tech Fund.

  • dariush@pivot.se
  • +46 70 606 86 96

KARL-ERIK DEXNER

Partner

Karl-Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt McGill University i Kanada, med efterföljande executive education erfarenhet från Harvard, Stanford och Wharton. Karl-Erik har arbetat i 7 år på Nordstjernan, som är ett investeringsföretag grundat för snart 130 år sedan och kontrollerat av familjen Ax:son Johnson. Under sin tid på Nordstjernan fokuserade Karl-Erik på förvärv och utveckling av onoterade bolag med bas i Norden. Karl-Erik arbetade dessförinnan med publik och privat M&A-rådgivning, dels med bas i Stockholm och dels i London. Karl-Erik är gift med Stina och de har två barn.

  • karl-erik@pivot.se
  • +46 70 290 38 40

Varför en pingvin

Pivot är en term som har sina rötter inom sport, dans och medicin. Som företeelse har termen även vunnit mark inom entreprenörskapet. En pivotering representerar en vändning, ofta runt en egen axel, som ett avstamp på en resa mot en ny höjd. Så, hur hänger detta samman med pingviner? Vi har ju en pingvin i vår logotype. Pivot är också namnet på ett berg på Antarktis. Men, istället för att ha ett berg i vår logga så valde vi en pingvin – en antarktisk pingvin. Framförallt valde vi en pingvin för att vi tycker att de är väldigt charmiga.

Varför en pingvin